Rabu, 08 April 2020

logo4

Log Masuk

LOG MASUK KE AKAUN

ID Pengguna
Kata Laluan
Ingat Saya

Modul ini bertujuan untuk memproses permohonan Sijil Pematuhan SAGA bagi Sistem Perakaunan dan Kewangan ang diguna pakai oleh Agensi Kerajaan. Permohonan diterima daripada Badan Berkanun Persekutuan, Badan Berkanun Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan dan Majlis Agama Islam.

Permohonan diproses oleh Unit Pematuhan Sistem (UPS), Bahagian Khidmat Perunding, JANM.