Rabu, 08 April 2020

logo4

Log Masuk

LOG MASUK KE AKAUN

ID Pengguna
Kata Laluan
Ingat Saya

Bahagian Khidmat Perunding (BKP), JANM bertanggungjawab memberi khidmat rundingan berkaitan perakaunan dan kewangan kepada agensi Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Badan Berkanun bagi meningkatkan Sistem Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kerajaan.

COMS telah dibangunkan bagi:

a) Mengautomasikan proses kerja perkhidmatan rundingan sedia ada agar kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan dapat dipertingkatkan;

b) Menyediakan pangkalan data yang akan menyimpan maklumat permohonan dan kelulusan, maklumat pemantauan dan penilaian, maklumat kajian yang dijalankan, maklumat khidmat perundingan dan data-data statistik untuk dijadikan sumber rujukan kepada BKP, JANM dan stakeholder; dan

c) Menyediakan platform untuk komunikasi dengan pelanggan di mana permohonan dan pertanyaan diajukan menerusi portal COMS bagi memudahkan pelanggan membuat semakan status permohonan dan pertanyaan