Rabu, 08 April 2020

logo4

Log Masuk

LOG MASUK KE AKAUN

ID Pengguna
Kata Laluan
Ingat Saya

Modul ini bertujuan menyediakan pusat khidmat nasihat setempat untuk agensi kerajaan dan swasta bagi pertanyaan dan khidmat nasihat yang berkaitan dengan bidang tugas Bahagian Khidmat Perunding (BKP), Jabatan Akauntan Negara Malaysia.

Permohonan diuruskan oleh Unit Kajian, Unit Kelulusan Sistem 1 (UKS1), Unit Kelulusan Sistem 2 (UKS2) dan Unit Pematuhan Sistem (UPS), Bahagian Khidmat Perunding, JANM.